Fotoalbum
Trykk på storken å se når det ventes valper.
(Valpebilder blir lagt til høyre når de har kommet).
.
Ved intresse el spørsmål legg en beskjed i postkassen.
Skriv navn og tlf så tar jeg kontakt


 


Du har fremdeles ikke lagt til bildet i fotoalbumet.